Carstvo gljiva - Ekološka fantazija

Gljivarenje u istarskim šumama 2018.

Gljivarenje na Kopaoniku 2016.

Gljivarenje u Stubakima

Gljivarenje u Sv. I. Zelini - GU Amanita

Gljivarijada u Ivancu

Gljivarijada na Muljavi - Petrova gora - GD Karlovac

Izložba gljiva u Zlataru

Lov na zlatnog smrčka u Nedelišću

Sudjelovanje na Danima kajkavske riječi u Zlataru

S raznih strana...